Thuế nhập khẩu linh kiện ô tô về 0%, giá xe nội sẽ tiếp tục giảm?

Theo Nghị định 125/2017/NĐ-CP, nhiều loại linh kiện ô tô nhập khẩu sẽ được áp dụng mức thuế suất 0% kể từ 01/01/2018. Đây được xem là đòn bẩy mới giúp xe sản xuất trong nước có cơ sở để giảm giá và tăng sức cạnh tranh với xe nhập khẩu.

Mới đây, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của chính phủ về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan. Nghị định này sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Thuế nhập khẩu linh kiện ô tô về 0%, xe “nội” sẽ tiếp tục giảm mạnh?

Theo Điều 7a được bổ sung trong Nghị định 125/2017/NĐ-CP về Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với linh kiện ô tô nhập khẩu theo Chương trình ưu đãi thuế, nhiều loại linh kiện ô tô nhập khẩu sẽ được áp dụng mức thuế suất 0%. Cụ thể như sau:

- Quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với linh kiện ô tô nhập khẩu thuộc nhóm 98.49 tại Mục II Chương 98 của Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 125/2017/NĐ-CP.

Tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, doanh nghiệp (người khai hải quan) thực hiện kê khai, nộp thuế theo mức thuế suất thuế nhập khẩu thông thương hoặc mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi hoặc thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo quy định hiện hành, chưa áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% của nhóm 98.49.

Trong đó, Đối tượng áp dụng Chương trình ưu đãi thuế theo Nghị định 125/2017/NĐ-CP gồm: doanh nghiệp đảm bảo tiêu chuẩn doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô theo quy định của Chính phủ về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô.

Thuế nhập khẩu linh kiện ô tô về 0%, xe “nội” sẽ tiếp tục giảm mạnh?

Bên cạnh đó, Nghị định 125/2017/NĐ-CP cũng quy định điều kiện áp dụng Chương trình ưu đãi thuế: Doanh nghiệp phải cam kết sản xuất, lắp ráp xe ô tô đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4 (giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021) và mức 5 (từ năm 2022 trở đi) và đạt đủ sản lượng quy định theo các tiêu chí về sản lượng và mẫu xe.

Ngoài ra, doanh nghiệp phải đảm bảo tiêu chí về sản lượng xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước (gọi tắt là sản lượng chung tối thiểu) quy định cho từng giai đoạn cụ thể nêu tại lộ trình của chương trình ưu đãi thuế quy định trong phụ lục của Nghị định này. Trong đó, xe chở người từ 9 chỗ trở xuống, loại có dung tích xi lanh từ 2.500 cc trở xuống thuộc nhóm 87.03 trong phụ lục của Nghị định.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải có ít nhất 01 mẫu xe cam kết sản xuất, lắp ráp thuộc nhóm xe chở người từ 9 chỗ trở xuống, loại có dung tích xi lanh từ 2.500 cc trở xuống, tiêu hao nhiên liệu dưới 7,5 lít/100km.

Cũng theo Nghị định 125/2017/NĐ-CP , linh kiện nhập khẩu phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: Linh kiện ô tô nhập khẩu có tên trong nhóm 98.49; Thuộc loại trong nước chưa sản xuất được; Các linh kiện (các chi tiết, cụm chi tiết, bộ phận) là những sản phẩm đã hoàn thiện nhưng chưa được lắp ráp hoặc chưa phải là sản phẩm hoàn thiện nhưng đã có đặc trưng cơ bản của sản phẩm hoàn thiện với mức độ rời rạc tối thiểu bằng mức độ rời rạc của các linh kiện ôtô nhập khẩu theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô và quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

Thuế nhập khẩu linh kiện ô tô về 0%, xe “nội” sẽ tiếp tục giảm mạnh?

Như vậy, nếu doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô đáp ứng đầy đủ những điều kiện về ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu linh kiện thì sang năm 2018, chi phí sản xuất, lắp ráp ô tô sẽ được giảm bớt, do đó rất có thể giá xe “nội” sẽ tiếp tục được giảm mạnh.

Bên cạnh Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với linh kiện ô tô nhập khẩu theo Chương trình ưu đãi thuế, Nghị định 125/2017/NĐ-CP còn đưa ra những sửa đổi, bổ sung quy định về Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng máy gia công cơ khí và Thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xe ô tô đã qua sử dụng.

Đánh giá:
0/5 (0 đánh giá)