Thông tư mới được ban hành, doanh nghiệp nhập khẩu vẫn gặp nhiều khó khăn

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư 03/2018/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 01/03/2018.

Trái ngược với hy vọng của nhiều doanh nghiệp nhập khẩu ô tô, Thông tư 03/2018/TT-BGTVT hầu như không có thay đổi nào đáng kể so với Nghị định 116, thay vào đó chỉ bổ sung và hướng dẫn cụ thể các loại giấy tờ và quy trình thực hiện dành cho doanh nghiệp nhập khẩu ô tô.

Mặc dù vậy, ở thông tư 03/2018/TT-BGTVT, những yêu cầu về loại giấy tờ kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu theo Nghị định 116 đã được cụ thể hóa và hướng dẫn rõ ràng hơn.

Honda, Mitsubishi và Ford có cơ hội nhập xe về Việt Nam nhờ Thông tư mới

Theo Thông tư 03/2018/TT-BGTVT, việc quy định chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu được chia làm hai đối tượng chính: Ô tô nhập khẩu đã qua sử dụng và Ô tô nhập khẩu chưa qua sử dụng.

Trong đó, đáng chú ý, đối với trường hợp ô tô đã qua sử dụng có sự thay đổi từ nước ngoài về một số thông số kỹ thuật hoặc kết cấu so với xe xuất xưởng ban đầu của nhà sản xuất thì doanh nghiệp nhập khẩu phải xuất trình được các tài liệu của cơ quan quản lý phương tiện nước ngoài đối với xe đã thay đổi.

Đặc biệt, đối với trường hợp ô tô nhập khẩu bị hư hại nặng trong quá trình vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam, doanh nghiệp nhập khẩu được phép khắc phục một số hạng mục như: Thân, vỏ, buồng lái, thùng hàng có lớp sơn bị trầy xước; ắc quy không hoạt động.

Honda, Mitsubishi và Ford có cơ hội nhập xe về Việt Nam nhờ Thông tư mới

Trong khi đó, đối với ô tô nhập khẩu chưa qua sử dụng, Cơ quan kiểm tra sẽ lấy ngẫu nhiên 1 hoặc 2 xe mẫu (trong trường hợp doanh nghiệp có yêu cầu dùng một 1 mẫu để thử nghiệm an toàn và dùng 1 mẫu để thử nghiệm khí thải) đại diện cho từng kiểu loại ô tô trong lô xe nhập khẩu đã được kiểm tra để doanh nghiệp nhập khẩu tự đưa xe đến các cơ sở thử nghiệm. Tại đây, xe sẽ được thử nghiệm về khí thải và chất lượng an toàn kỹ thuật. Kết quả thử nghiệm là căn cứ để cơ quan kiểm tra cấp chứng chỉ chất lượng.

Sẽ cấp giấy Chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với từng xe trong toàn bộ lô xe nhập khẩu. Riêng với ô tô mẫu đưa đi thử nghiệm thì trong giấy Chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu có ghi chú “Chiếc xe này đã dùng để thử nghiệm tại Việt Nam”.

Bên cạnh đó, Thông tư 03/2018/TT-BGTVT còn nêu rõ về trình tự, cách thực hiện và xử lý trong quá trình kiểm tra ô tô nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam.

Honda, Mitsubishi và Ford có cơ hội nhập xe về Việt Nam nhờ Thông tư mới

Nhìn chung, thông tư 03/2018/TT-BGTVT chỉ có "chức năng" bổ sung, làm rõ và cụ thể hóa những yêu cầu thuộc Nghị định 116 chứ không thể làm thay đổi cục diện khó khăn đang đè lên các doanh nghiệp nhập khẩu. Tuy nhiên,với Thông tư vừa được ban hành, các doanh nghiệp có thể nắm rõ được những loại giấy tờ cụ thể và quy trình thực hiện, từ đó  phần nào rõ ràng hơn trong việc hoàn chỉnh thủ tục nhập khẩu ô tô về Việt Nam.

Đánh giá:
0/5 (0 đánh giá)